Co se stane v případě úniku LNG?

Případný únik LNG při proražení nádrže je málo nebezpečný, protože kapalina se vlivem okolní teploty ihned odpařuje, mění skupenství z kapalného na plynné a rozptyluje se do vzduchu. Nehrozí tedy kontaminace půdy nebo vody. LNG se ve vodě nerozpouští, neškodí vodním organismům a neovlivňuje kvalitu vody.