Jak LNG ovlivňuje životní prostředí?

V porovnání s naftou je LNG čisté motorové palivo, které téměř eliminuje znečišťující látky. Ve srovnání s limity Euro VI má o 70 % méně Nox (oxidy dusíku), o 99 % méně pevných částic. Snižuje významně hluk (o 9dB) v centrech měst například během nočních dodávek.