Proč se zemní plyn zkapalňuje?

Zkapalněním se objem zemního plynu zmenší více než 600krát, což usnadňuje jeho přepravu, většinou pomocí specializovaných tankerů. Po moři je možné zemní plyn přepravovat pouze ve formě LNG. Zkapalněný zemní plyn lze dále využít jako efektivní palivo v dopravě nebo jej opět zplynovat a užít například tradičně pro vytápění.