Pro logistická centra

Zvyšte atraktivitu svého areálu pro nájemce a buďte okolím vnímáni jako moderní logistické centrum s širší nabídkou služeb a ekologickým přístupem k podnikání.

Nadstandardní služby a ekologický přístup, například v podobě účinného nástroje pro snižování emisí, dokáží zvýšit hodnotu logistického parku jak v očích potenciálních nájemců, tak z pohledu místních obyvatel v dané lokalitě.

Výstavba a provoz čerpací stanice LNG přímo ve vašem areálu přinese vám i vašim nájemcům celou řadu výhod.

Spolupráce s námi přináší

  • rozšíření portfolia služeb pro nájemce,
  • konkurenční výhodu s pozitivním přínosem v akvizici i retenci nájemců,
  • zvýšenou prestiž logistického centra díky přímé podpoře snižování emisí CO2 a ostatních škodlivin,
  • vyšší komfort nájemců při zajištění autodopravy s čerpací stanicí v rámci areálu.

Nabízíme

  • vytipování vhodného pozemku pro výstavbu LNG čerpací stanice v rámci vašeho areálu či areálů,
  • technickou prohlídku přilehlých sítí a komunikací k eliminaci zásadních překážek pro výstavbu,
  • komunikaci s orgány státní správy a místní samosprávy za účelem získání potřebných povolení,
  • výstavbu i technologii čerpací stanice,
  • konkurenční výhodu a lepší pozici na trhu bez zbytečné provozní zátěže.

Společnost GasNet zajistí výstavbu čerpací stanice a jako distributor zemního plynu poskytne dodávky LNG. Je připravena dlouhodobě a bezpečně provozovat čerpací stanici či dohodnout jiné varianty v souladu s vaší obchodní strategií.

LNG čerpací stanice

S jedním výdejním stojanem obsloužíte nejméně 6 nákladních vozidel
Vašich nájemců za 1 hodinu.

LNG čerpací stanice pro váš areál

Chcete rozšířit portfolio služeb pro své nájemce a zjistit více o možnosti výstavby LNG čerpací stanice pro váš areál?

Pro více informací
nás kontaktujte
na e-mailu info@LNG.cz
nebo pomocí formuláře.

Společnost GasNet, s.r.o. (IČ 27295567) je Správcem osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete zde.