Vydání karty

Tankování LNG je možné pouze na základě autorizace platnou tankovací kartou LNG, jejímž vydavatelem je společnost GasNet, s.r.o..

Máte zájem o tankovací kartu LNG?

Vyplněním a odesláním formuláře žádáte o vydání tankovací karty LNG a zároveň o uzavření Rámcové smlouvy o koupi LNG.

*Tučně vyznačené položky jsou povinné.
Osoba zastupující firmu
Identifikační údaje vozidla
Zadejte číslo
Jednotlivé RZ oddělujte středníkem
Administrativní údaje
Společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 (dále jen "GasNet"), je Správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) číslo 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Informace o jejich zpracování vyžadované platnými právními předpisy, včetně jejich rozsahu a účelu zpracování, přehledu práv a povinností GasNet i subjektu údajů a aktualizovaného seznamu zpracovatelů osobních údajů, jsou zveřejněny na webové stránce GasNet (https://www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju) a na vyžádání budou poskytnuty na kontaktních místech GasNet.

Krátce po přijetí vyplněného formuláře vás budeme kontaktovat pro uzavření Rámcové smlouvy o koupi LNG, kterou připravíme dle vámi vyplněných údajů. Vydání tankovací karty LNG je poté již otázkou několika málo pracovních dnů.

Zároveň upozorňujeme, že využít stanici LNG může pouze proškolená osoba. Proto prosím věnujte pozornost proškolení řidičů, které na svých stanicích organizuje společnost GasNet s.r.o. – více v Bezpečná obsluha stanic.