Výhody LNG

Důraz na ekologii a lepší ovzduší, stejně jako řešení čisté mobility. To jsou vize moderní Evropy. V oblasti dopravy se začínají čím dál víc hlásit o slovo pohony, které produkují menší množství zplodin oproti klasickým palivům. LNG je ekologické a čisté motorové palivo, které představuje efektivní řešení pro nízkoemisní a zelenou dopravu.

Jeho výhodou jsou v porovnání s naftou mimořádně nízké hodnoty emisí oxidů dusíku, pevných prachových částic a karcinogenních uhlovodíků, tedy složek s nejhorším dopadem na lidské zdraví. Motory na LNG jsou také tišší, což je výhodou například v městských aglomeracích. Navíc nákladní vozy na LNG uspoří více než 20 % nákladů na pohonné hmoty.

Finanční úspory

  • Nákladní vozy s pohonem na LNG umožňují firmám snížit náklady na PHM o více než 20 %.
  • Díky velkému dojezdu až 1 500 km nevyžaduje jejich provoz hustou síť plnicích stanic.

Ekologie

  • Využívání nákladních vozů na LNG je cestou jak splnit emisní normy Evropské unie do roku 2030.
  • V porovnání s naftou je LNG čisté motorové palivo, které produkuje méně zplodin. Emise oxidu uhličitého jsou nižší až o 20 %, emise oxidu síry až o 100 %, oxidů dusíku až o 90 % a pevných částic až o 99 %.
  • Při případném úniku LNG z nádrže se rychle odpařuje, a jelikož jsou molekuly metanu lehčí než molekuly kyslíku, stoupá rychle vzhůru a nehrozí jeho hromadění v kanalizaci či pod vozidly. LNG je netoxická látka, která nezanechává žádné zbytky ve vodě ani v půdě.

Další výhody

  • Vozy LNG mají tišší chod motoru oproti dieselovému až o 9 dB.
  • Díky tomu se jim nabízí lepší přístup do center měst, kde mohou platit omezení pro vjezd kvůli hlukovým a emisním normám. Jsou proto vhodné i pro noční vykládky zboží.
  • Nízké teploty v zimním období mají menší vliv na startování vozidla a tím i na opotřebení motoru. LNG také nevytváří karbonové usazeniny, pozitivně proto ovlivňuje životnost motoru i motorového oleje.
  • Zkapalněný zemní plyn jako pohonnou hmotu nelze odcizit a ani s její spotřebou jakkoli manipulovat.