Jaký je rozdíl mezi LNG a CNG?

V obou případech se jedná o formu zemního plynu, který se používá k pohonu motorových vozidel. CNG (Compressed Natural Gas – stlačený zemní plyn) je uchováván v nádobách pod tlakem 200 barů. Zabírá tak přibližně 200 krát menší objem než zemní plyn. To je však stále třikrát více než v případě LNG. Vozidlo na LNG tak ujede při stejném objemu nádrže přibližně třikrát delší vzdálenost než vozidlo na CNG. Proto je LNG vhodné pro kamiony, CNG zase pro osobní automobily a městskou dopravu.