Zvyšte efektivitu vašeho podnikání vlastní LNG čerpací stanicí.

Vlastní čerpací stanice LNG je vhodným řešením pro všechny, kteří pracují s velkými objemy přepravovaného zboží.

Možné využití

 • velké výrobní podniky
 • provozovatelé čerpací stanice
 • retailové distribuční sklady
 • truck parky

Nadstandardní služby a ekologický přístup, například v podobě účinného nástroje pro snižování emisí, dokáží zvýšit hodnotu logistického parku jak v očích potenciálních nájemců, tak z pohledu místních obyvatel v dané lokalitě.

Výstavba a provoz čerpací stanice LNG přímo ve vašem areálu přinese vám i vašim nájemcům celou řadu výhod.

Výkon LNG čerpací stanice na příkladu jednoho výdejního stojanu

 • Čerpací stanice LNG s jedním výdejním stojanem obslouží nejméně 6 nákladních vozidel za hodinu.

 • Maximální prodaný objem na jedno tankování vozidla poháněného LNG je 250 kg.

 • Průměrná délka tankování plné nádrže nákladního vozidla je stejná jako v případě tankování nafty - do 5 minut.

 • Při předpokladu vyčerpání 250 kg LNG na 1 obsloužené nákladní vozidlo je reálný výkon LNG stanice s jedním výdejním stojanem 1 500 kg LNG / hod.

Spolupráce s námi přináší

 • rozšíření portfolia služeb pro nájemce,
 • konkurenční výhodu s pozitivním přínosem v akvizici i retenci nájemců,
 • zvýšenou prestiž logistického centra díky přímé podpoře snižování emisí CO2 a ostatních škodlivin,
 • vyšší komfort nájemců při zajištění autodopravy s čerpací stanicí v rámci areálu.

Nabízíme

 • vytipování vhodného pozemku pro výstavbu LNG čerpací stanice v rámci vašeho areálu či areálů,
 • technickou prohlídku přilehlých sítí a komunikací k eliminaci zásadních překážek pro výstavbu,
 • komunikace s orgány státní správy a místní samosprávy za účelem získání potřebných povolení,
 • výstavbu i technologii čerpací stanice,
 • konkurenční výhodu a lepší pozici na trhu bez zbytečné provozní zátěže.

Společnost GasNet zajistí výstavbu čerpací stanice a jako distributor zemního plynu poskytne dodávky LNG. Je připravena dlouhodobě a bezpečně provozovat čerpací stanici či dohodnout jiné varianty v souladu s Vaší obchodní strategií.

Výkon LNG čerpací stanice na příkladu jednoho výdejního stojanu

6

vozidel za hodinu

Čerpací stanice LNG s jedním výdejním stojanem obslouží nejméně 6 nákladních vozidel za hodinu.

250

kg

Maximální prodaný objem na jedno tankování vozidla poháněného LNG je 250 kg.

5

minut

Průměrná délka tankování plné nádrže nákladního vozidla je stejná jako v případě tankování nafty - do 5 minut.

1 500

kg LNG / hod

Při předpokladu vyčerpání 250 kg LNG na 1 obsloužené nákladní vozidlo je reálný výkon LNG stanice s jedním výdejním stojanem 1 500 kg LNG / hod.

LNG čerpací stanice pro váš areál

E-mail: support@LNG.cz

Chcete rozšířit portfolio služeb pro své nájemce a zjistit více o možnosti výstavby LNG čerpací stanice pro váš areál?

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu nebo pomocí formuláře.

Společnost GasNet Služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ: 27935311 (dále jen "GasNet Služby"), je Správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) číslo 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Informace o jejich zpracování vyžadované platnými právními předpisy, včetně jejich rozsahu a účelu, přehledu práv a povinností GasNet Služby a aktualizovaného seznamu zpracovatelů osobních údajů, jsou zveřejněny na webové stránce GasNet služby (zde) a na vyžádání budou poskytnuty na kontaktních místech GasNet Služby.