Přejít k obsahu | Přejít k menu | Přejít k vyhledávání

Tankování LNG je možné také s platnou tankovací kartou LNG, jejímž vydavatelem je společnost GasNet, s.r.o.

  • Zákazníkům jsou zdarma zasílány elektronické faktury dle smluvních podmínek s výpisem natankovaného objemu LNG na stanicích společnosti GasNet.
  • Faktury lze uhradit bankovním převodem.
  • V případě neuhrazení faktury je zákazníkovi zaslána upomínka, poté je tankovací karta zablokována.

 

Máte zájem o tankovací kartu LNG? Vyplňte formulář níže.

Vyplněním a odesláním formuláře žádáte o vydání tankovací karty LNG a zároveň o uzavření Rámcové smlouvy o koupi LNG.

Osoba zastupující firmu

Kontaktní osoba pro komunikaci

Identifikační údaje vozidla

Administrativní údaje

Společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 (dále jen "GasNet"), je Správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) číslo 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Informace o jejich zpracování vyžadované platnými právními předpisy, včetně jejich rozsahu a účelu zpracování, přehledu práv a povinností GasNet i subjektu údajů a aktualizovaného seznamu zpracovatelů osobních údajů, jsou zveřejněny na webové stránce GasNet (https://www.gasnet.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju) a na vyžádání budou poskytnuty na kontaktních místech GasNet.

Informace pro stávající LNG zákazníky

Pro vyřízení požadavků k vaší tankovací kartě LNG nás kontaktujte na e-mailové adrese support@LNG.cz.

Vyřídíme:

  • Změnu vašich údajů k tankovací kartě LNG
    (změna kontaktní osoby, telefonního čísla či e-mailové adresy, ale také denního limitu pro tankování atd.)
  • Žádost o vydání další tankovací karty LNG k vaší stávající smlouvě
  • Přijmeme informaci o ztrátě Vaší tankovací karty a zajistíme její blokaci proti případnému zneužití. Blokace tankovací karty bude provedena v pracovní dny do 24 hodin od přijetí Vaší žádosti.

Do požadavku prosím vždy uvádějte vaše identifikační číslo zákazníka, případně alespoň číslo tankovací karty. Tyto údaje naleznete na vaší faktuře od společnosti GasNet s.r.o.

Kontakty

Napište nám

Napište nám pro více informací nebo pokud jste náš zákazník a chcete řešit cokoliv týkající se spolupráce.