Přejít k obsahu | Přejít k menu | Přejít k vyhledávání

Vydání zákaznické karty

Tankování LNG je možné pouze na základě autorizace platnou tankovací kartou LNG, jejímž vydavatelem je společnost GasNet, s.r.o..

Máte zájem o tankovací kartu LNG?

Vyplněním a odesláním formuláře žádáte o vydání tankovací karty LNG a zároveň o uzavření Rámcové smlouvy o koupi LNG.

Osoba zastupující firmu

Kontaktní osoba pro komunikaci

Identifikační údaje vozidla

Administrativní údaje

Společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 (dále jen "GasNet"), je Správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) číslo 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Informace o jejich zpracování vyžadované platnými právními předpisy, včetně jejich rozsahu a účelu zpracování, přehledu práv a povinností GasNet i subjektu údajů a aktualizovaného seznamu zpracovatelů osobních údajů, jsou zveřejněny na webové stránce GasNet (https://www.gasnet.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju) a na vyžádání budou poskytnuty na kontaktních místech GasNet.