Jak se liší LPG od LNG?

LPG (Liquified Petroleum Gas – zkapalněný ropný plyn) je zkapalněná směs uhlovodíkových plynů, která vzniká jako vedlejší produkt při rafinaci ropy. Dříve se pro ni používalo označení propan-butan. Používá se jako palivo pro vaření, vytápění, osvětlení a pro zážehové motory.