Co je LNG?

Jedná se o zkapalněný zemní plyn (Liquefied Natural Gas), který vzniká ochlazením a kondenzací zemního plynu do kapalného stavu. Ochlazení zemního plynu probíhá na velmi nízkou teplotu, přibližně na -160 °C.

Zkapalněný zemní plyn zaujímá přibližně 600x menší objem než plynný, což je jeho velkou výhodou nejen při skladování a přepravě, ale také při využití v nákladní dopravě. Z plynových ložisek se k odběratelům přepravuje prostřednictvím speciálně upravených lodí.

LNG je stejně jako zemní plyn tvořen z největší části metanem (90 – 100 %), dále obsahuje zbytky etanu, propanu, vyšších uhlovodíků, dusíku a dalších plynů. Před tím, než dojte ke kapalnění zemního plynu, je nutné jej vyčistit od nežádoucích příměsí. Jeho spalné teplo (výhřevnost) se obvykle pohybuje kolem 55MJ/kg. Jedná se o namodralou, netoxickou, nekorozivní, průzračnou kapalinu s minimální viskozitou.

Často kladené dotazy

LNG v Evropě

LNG je spolehlivá a prověřená technologie, kterou dopravci v západní Evropě již využívají. V současnosti jezdí po evropských silnicích na LNG více než 15 000 vozidel, které mohou tankovat u více než 570 LNG čerpacích stanic. Nejvíce jich je v Německu, Itálii, Španělsku, Francii a Nizozemí. Evropská síť se rychle rozšiřuje a to o desítky dalších stanic ročně. V Česku jsou nyní čtyři stanice, z toho tři provozuje GasNet.

Helicar

Zvyšte efektivitu vašeho podnikání vlastní LNG čerpací stanicí.

Vlastní čerpací stanice LNG je vhodným řešením pro všechny, kteří pracují s velkými objemy přepravovaného zboží.

Pro koho je LNG vhodné?

LNG je dnes jedna z nejzajímavějších forem energie využívaná v dálkové silniční dopravě, v lodní a železniční dopravě, stejně tak v průmyslu při energetických a tepelných procesech v podnicích mimo distribuční síť zemního plynu.

V místních podmínkách České republiky je zcela zásadní využití LNG v rámci silniční dopravy jako ideální palivo pro těžká nákladní vozidla. LNG je tak efektivním řešením pro dopravce, logistické společnosti, či technické služby.

Provozujete vozový park nákladních automobilů a uvažujete o jeho modernizaci? Pak by vás mohl zaujmout pohon na LNG, tedy ekonomická a ekologická alternativa nafty. V porovnání s naftou je nejen šetrnější, ale i ekonomičtější. Dojezd na jedno načerpání dosahuje u LNG vozů klidně až 1 ‍500 kilometrů.

Víte, že:

 • Kamion nebo autobus na LNG dojede na jedno natankování z Prahy například až do Paříže.
 • Společnost GasNet nabízí kompletní službu projektování soukromých plnicích stanic, včetně zajištění následného provozu a dodávek LNG.
 • Natankovat vůz palivem LNG trvá jen 5–10 minut. Jde tedy o srovnatelný čas jako tankování běžných nákladních vozů.

Technologie použitá ve vozech

Motory na LNG pohon jsou dvojího typu: zážehové se zapalovacími svíčkami fungující na principu benzinového motoru (palivo je zde 100 % LNG) a dále vznětové s duálním palivovým systémem (palivo je zde 95 % LNG a 5 % nafta, kde nafta funguje jako nosič zapálení směsi).

Nádrže na LNG jsou superizolované dvouplášťové nádoby, ve kterých se LNG převáží při poměrně nízkých tlacích (do 16 barů). Nádrže na LNG jsou výrobci navrženy k maximální odolnosti. Lze je přizpůsobit individuálním požadavkům různých přepravců či odvětví.

Než je zemní plyn zchlazen a zkapalněn, je zapotřebí z něj odstranit nežádoucí příměsi, jako jsou oxid uhličitý, sirovodík, dusík, voda a těžké uhlovodíky. Takto upravený čistý plyn se skládá přibližně z 95 % a více metanu, ostatní složky jsou v zastoupeny do 5 %.

Pro informace týkající se LNG technologie použité v nákladní dopravě oslovte přímo vámi preferovaného výrobce.

Technologie čerpacích stanic

Čerpací stanice LNG se vyznačují jednoduchou konstrukcí, tichým chodem a především srovnatelnými časy čerpání pohonné hmoty jako u nafty.

LNG se skladuje v kryogenních nádržích při velmi nízkých teplotách a tomu odpovídá použitá technologie.

Čerpací stanice pojme zhruba 25 tun LNG, což v přepočtu představuje přibližně 160 tankování.

Výhody LNG

 • LNG
  LNG je zkapalněný zemní plyn a ideální palivo pro nákladní dopravu.

 • ÚSPORY
  Nákladní vozy s pohonem na LNG umožňují firmám snížit náklady na pohonné hmoty.

 • EKOLOGIE
  Snížení NOx o 70 % a CO2 o 20 % oproti dieselu. LNG je cestou, jak splnit emisní normy EU v nákladní silniční dopravě.

 • HLUK
  Snížení hlučnosti až o 9 dB ve srovnání s dieselem.

 • DALŠÍ VÝHODY
  Na jedno natankování LNG můžete ujet až 1500 km.

LNG je ekologické a čisté motorové palivo, které představuje efektivní řešení pro nízkoemisní a zelenou dopravu.

Jeho výhodou jsou v porovnání s naftou mimořádně nízké hodnoty emisí oxidů dusíku, pevných prachových částic a karcinogenních uhlovodíků, tedy složek s nejhorším dopadem na lidské zdraví. Motory na LNG jsou také tišší, což je výhodou například v městských aglomeracích. Navíc nákladní vozy na LNG uspoří náklady na pohonné hmoty.

Finanční úspory

 • Nákladní vozy s pohonem na LNG umožňují firmám snížit náklady na PHM.
 • Díky velkému dojezdu až 1 500 km nevyžaduje jejich provoz hustou síť plnicích stanic.

Ekologie

 • Využívání nákladních vozů na LNG je cestou jak splnit emisní normy Evropské unie do roku 2030.
 • V porovnání s naftou je LNG čisté motorové palivo, které produkuje méně zplodin. Emise oxidu uhličitého jsou nižší až o 20 %, emise oxidu síry až o 100 %, oxidů dusíku až o 90 % a pevných částic až o 99 %.
 • Při případném úniku LNG z nádrže se rychle odpařuje, a jelikož jsou molekuly metanu lehčí než molekuly kyslíku, stoupá rychle vzhůru a nehrozí jeho hromadění v kanalizaci či pod vozidly. LNG je netoxická látka, která nezanechává žádné zbytky ve vodě ani v půdě.

Další výhody

 • Vozy LNG mají tišší chod motoru oproti dieselovému až o 9 dB.
 • Díky tomu se jim nabízí lepší přístup do center měst, kde mohou platit omezení pro vjezd kvůli hlukovým a emisním normám. Jsou proto vhodné i pro noční vykládky zboží.
 • Nízké teploty v zimním období mají menší vliv na startování vozidla a tím i na opotřebení motoru. LNG také nevytváří karbonové usazeniny, pozitivně proto ovlivňuje životnost motoru i motorového oleje.
 • Zkapalněný zemní plyn jako pohonnou hmotu nelze odcizit a ani s její spotřebou jakkoli manipulovat.