O LNG

Co je to LNG?

LNG je ekonomická a ekologická alternativa nafty, proto je ideálním alternativním palivem pro těžkou nákladní dopravu.

Jedná se o zkapalněný zemní plyn (Liquefied Natural Gas), který vzniká ochlazením a kondenzací zemního plynu do kapalného stavu. Ochlazení zemního plynu probíhá na velmi nízkou teplotu, přibližně na -160 °C.

Zkapalněný zemní plyn zaujímá přibližně 600x menší objem než plynný, což je jeho velkou výhodou nejen při skladování a přepravě, ale také při využití v nákladní dopravě. Na jednotlivá odbytiště se přepravuje prostřednictvím speciálně upravených tankerů.

LNG je stejně jako zemní plyn tvořen z největší části metanem (90 – 100 %), dále obsahuje zbytky etanu, propanu, vyšších uhlovodíků, dusíku a dalších plynů. Před tím, než dojte ke kapalnění zemního plynu, je nutné jej vyčistit od nežádoucích příměsí. Jeho spalné teplo (výhřevnost) se obvykle pohybuje kolem 55MJ/kg. Jedná se o namodralou, netoxickou, nekorozivní, průzračnou kapalinu s minimální viskozitou.

LNG v Evropě

LNG je spolehlivá a prověřená technologie, kterou dopravci v západní Evropě již využívají. V současnosti jezdí po evropských silnicích na LNG více než 6 000 vozidel, které mohou tankovat u více než 200 LNG čerpacích stanic. Nejvíce jich je v Itálii, Španělsku, Francii a Nizozemí. Evropská síť se rychle rozšiřuje a to o desítky dalších stanic ročně. První stanice brzy vyrostou i v Česku.

Pro koho je LNG vhodné?

LNG je dnes jedna z nejzajímavějších forem energie využívaná v dálkové silniční dopravě, v lodní a železniční dopravě, stejně tak v průmyslu při energetických a tepelných procesech v podnicích mimo distribuční síť zemního plynu.

V místních podmínkách České republiky je zcela zásadní využití LNG v rámci silniční dopravy jako ideální palivo pro těžká nákladní vozidla. LNG je tak efektivním řešením pro dopravce, logistické společnosti, či technické služby.

Provozujete vozový park nákladních automobilů a uvažujete o jeho modernizaci? Pak by vás mohl zaujmout pohon na LNG, tedy ekonomická a ekologická alternativa nafty. V porovnání s naftou je nejen šetrnější, ale i ekonomičtější. Dojezd na jedno načerpání dosahuje u LNG vozů klidně až 1 ‍500 kilometrů.

Víte, že:

  • Kamion nebo autobus na LNG dojede na jedno natankování z Prahy například až do Paříže.
  • Společnost GasNet nabízí kompletní službu projektování soukromých plnicích stanic, včetně zajištění následného provozu a dodávek LNG.
  • Natankovat vůz palivem LNG trvá jen 5–10 minut. Jde tedy o srovnatelný čas jako tankování běžných nákladních vozů.

Technologie použitá ve vozech

Motory na LNG pohon jsou dvojího typu: zážehové se zapalovacími svíčkami fungující na principu benzinového motoru (palivo je zde 100 % LNG) a dále vznětové s duálním palivovým systémem (palivo je zde 95 % LNG a 5 % nafta, kde nafta funguje jako nosič zapálení směsi).

Nádrže na LNG jsou superizolované dvouplášťové nádoby, ve kterých se LNG převáží při poměrně nízkých tlacích (do 16 barů). Nádrže na LNG jsou výrobci navrženy k maximální odolnosti. Lze je přizpůsobit individuálním požadavkům různých přepravců či odvětví.

Nádrže na LNG jsou superizolované dvouplášťové nádoby

Než je zemní plyn zchlazen a zkapalněn, je zapotřebí z něj odstranit nežádoucí příměsi, jako jsou oxid uhličitý, sirovodík, dusík, voda a těžké uhlovodíky. Takto upravený čistý plyn se skládá přibližně z 95 % a více metanu, ostatní složky jsou v zastoupeny do 5 %.

Pro informace týkající se LNG technologie použité v nákladní dopravě oslovte přímo vámi preferovaného výrobce.

Technologie čerpacích stanic

Čerpací stanice LNG se vyznačují jednoduchou konstrukcí, tichým chodem a především srovnatelnými časy čerpání pohonné hmoty jako u nafty.

LNG se skladuje v kryogenních nádržích při velmi nízkých teplotách a tomu odpovídá použitá technologie.

Čerpací stanice pojme zhruba 25 tun LNG, což v přepočtu představuje přibližně 160 tankování.