Přejít k obsahu | Přejít k menu | Přejít k vyhledávání

Bez LNG a bioLNG se v nákladní dopravě neobejdeme

12.09.2022

#novinka 
Pokud chce Česká republika plnit své emisní cíle v oblasti nákladní silniční dopravy, musí víc podpořit alternativní paliva jako LNG, které má oproti dieselu o 20 % nižší emise CO2. V dlouhodobém horizontu pak každá koruna investovaná do LNG infrastruktury znamená i investici do plně obnovitelného bioLNG, které si dokážeme vyrobit sami a jehož emisní stopa je prakticky nulová. To je jasný vzkaz, který vyslala skupina GasNet na Dni plynové mobility.
GasNet na Dni plynové mobility 2022

Česko se zavázalo snížit emise v nákladní silniční dopravě o třetinu. Takového cíle bude možné dosáhnout pouze při využití všech dostupných zdrojů, tedy i zemního plynu. Samotný sektor nákladní silniční dopravy patří k největším znečišťovatelům skleníkovými plyny. 

Musíme začít už teď

Tuzemské silnice brázdí asi 90 000 kamionů a pokud bychom chtěli emisní cíl splnit, potřebovali bychom obměnit 30 000 kamionů. Tahače se přitom mění po nájezdu 1 milion kilometrů a ročně se jich obmění v Česku do 5 tisíc. Jde o investici na osm až deset let.

Přesto je nutné mít jasnou vizi, kudy jít, a takovou vizi podpořit. „Pokud se jen chceme přiblížit plnění našich emisních cílů, musíme nasadit všechno, co je teď dostupné. Musíme pracovat na rozvoji alternativních paliv dlouhodobě, jinak se nám snižovat emise nepovede,“ říká Filip Dostál, Head Of Business Development skupiny GasNet.

Skupina GasNet se už od roku 2020 zasazuje o rozšíření zkapalněného zemního plynu (LNG) mezi české dopravce. Oproti standardním fosilním palivům má LNG nižší emisní stopu a nevytváří téměř žádné další škodlivé látky či prachové částice. Aktuálně GasNet provozuje tři plnicí stanice LNG v České republice a chystá se tento počet dál navyšovat.

Jen krok k bioLNG

Do budoucna chce GasNet naplno využít potenciálu bioLNG, které posouvá dekarbonizaci nákladní silniční dopravy ještě dál. Stávající infrastruktura LNG je už plně připravená na obnovitelné bioLNG (biometan).

„Co funguje na LNG, funguje i na bioLNG. Přitom zkapalněný biometan dokážeme u nás vyrobit sami ze zbytků potravin a bioodpadu a má prakticky nulovou emisní stopu. V době, kdy Evropa řeší diverzifikaci zdrojů a zároveň chce plnit emisní limity, které si stanovila, je to ideální palivo,“ doplňuje Filip Dostál. Oproti dieselu má zkapalněný biometan o 95 % nižší emise.

„Biometan má u nás velký potenciál. Do roku 2030 by mohl nahradit 10 až 15 % tuzemské spotřeby zemního plynu pro potřeby vytápění i silniční dopravy,“ uzavírá Filip Dostál z GasNetu, který jako první distributor v Česku už začal biometan vtláčet do své distribuční sítě. Biometan vyrábí bioplynová stanice v Rapotíně na severní Moravě, která je napojena přímo na distribuční soustavu GasNetu.