Přejít k obsahu | Přejít k menu | Přejít k vyhledávání

GasNet otevřel LNG plničku v Hradci Králové

11.01.2024

#novinka 
Český lídr v LNG pro nákladní silniční dopravu, skupina GasNet, zprovoznila svou šestou plnicí stanici. Plnička se nachází v Hradci Králové ve východních Čechách a obsluhuje plynové kamiony jedoucí po dálnici D11, hlavním tahu z Čech do západního Polska. Stejně jako na ostatních stanicích GasNetu budou moct řidiči i tady tankovat obnovitelné bioLNG, jehož prodej zahájila v listopadu loňského roku skupina GasNet jako první v České republice.

Stanici v Hradci Králové postavili plynaři jako klasickou kamennou pumpu, která dovoluje čerpat zkapalněný plyn všem dnes provozovaným typům LNG vozů, ať už jde o tahače nebo autobusy. Dopravci najdou stanici na exitu 90 dálnice D11 – konkrétně na Vlčkovické ulici v blízkosti Obchodního centra Kukleny (vedle Volvo Truck Centra).

Společnost GasNet buduje svou infrastrukturní síť LNG plnicích stanic v tranzitně důležitých směrech. Tankovat LNG je kromě Hradce Králové (D11) možné ještě v Jažlovicích u Říčan (D1), v Klecanech u Prahy (D8), Mladé Boleslavi (D10) v Nýřanech (D5) a Kaplici (budoucí D3).

Výdejní stojan je samoobslužný. Stanice má otevřeno non-stop. Výkon stanice dovoluje natankovat až šest tahačů za hodinu. Samotné tankování je pak velmi jednoduché. Hlavní důraz se klade na bezpečnost provozu, takže nezbytnou součástí při tankování jsou ochranný štít a rukavice. Řidiči, kteří ještě nemají zkušenost s tankováním LNG, můžou využít školení od technických specialistů GasNetu.

V celé síti plnicích stanic GasNetu je možné platit také bankovními platebními kartami nebo tankovacími a palivovými kartami Eurowag a DKV, které dobře znají i provozovatelé dieselových nákladních vozů.

LNG a bioLNG: rychlé řešení pro ekologickou dopravu

Zkapalněný zemní plyn je jediné aktuálně dostupné palivo, které dokáže okamžitě snížit emisní stopu nákladní silniční dopravy.

LNG motor vypouští oproti naftovému motoru o 70 % méně oxidů dusíku. Vypuštěné množství CO2 je pak nižší o 20 %. Navíc při spalování LNG se neuvolňují pevné částice, čímž se významně zlepšuje kvalita ovzduší v nejbližším okolí. Nemluvě o tom, že LNG motor je ve srovnání s dieselem o 9 dB tišší,“ vysvětluje Filip Dostál, vedoucí Business Developmentu v GasNetu.

Skupina GasNet navíc jako první v Česku prodává na všech svých stanicích i obnovitelný zkapalněný biometan (bioLNG). Hradec Králové není výjimkou.

BioLNG má emisní stopu oproti dieselu v průměru nižší dokonce o 95 %. Logistické firmy proto vidí v nákupu LNG tahačů i příležitost, jak svým zákazníkům nabízet udržitelnou, „zelenou“ službu, a tím i plnit jejich závazky v oblasti ESG a udržitelnosti.

Poptávka po zelené a udržitelné dopravě roste. BioLNG je momentálně jediným dostupným palivem, které dokáže na tento zájem efektivně odpovědět. Není to přitom jen věcí logistických společností, ale hlavně těch, kteří si u nich přepravu svého zboží objednávají. Právě oni mají s ohledem na své ESG strategie a cíle odpovědného podnikání zájem snižovat emisní stopu nejen u své výroby, ale samozřejmě i v distribuci svých výrobků. Vedle environmentálního dopadu má Česká republika zároveň šanci vybudovat dodavatelský řetězec českého biometanu do českého kamionu, a posílit tím i energetickou soběstačnost české ekonomiky,“ vysvětluje Thomas Merker, finanční ředitel skupiny GasNet.

Zkapalněný biometan (bioLNG) se vyrábí ze zbytků potravin, zemědělského odpadu nebo dokonce z kalu odpadní vody. Zkapalněný biometan je možné získat prakticky z jakéhokoliv biologicky rozložitelného odpadu.

Odpověď na emisní povolenky

Česká republika se prostřednictvím evropské směrnice o obnovitelných zdrojích energie zavázala k naplňování klimatických cílů EU. Cílem je snížit emise skleníkových plynů v dopravě o 14,5 % nebo dosáhnout podílu obnovitelných zdrojů energie ve výši 29 % do roku 2030. Zatím se to Česku i dalším zemím příliš nedaří. Evropa proto dál rozšiřuje počet odvětví zatížených emisními povolenkami.

Od roku 2027 se budou nově týkat i silniční dopravy. Nákupy povolenek promítnou do svých konečných cen prodejci paliv. V praxi tak bude rozšíření znamenat, že si dopravci připlatí za každý litr fosilního paliva, zejména nafty. Řešením je právě větší využití zkapalněného zemního plynu.

Dopravci a jejich sdružení by se měli aktivně zajímat o implementaci environmentálních závazků a emisních povolenek v dopravě a konkrétní kroky státní správy, včetně možností zajištění dotací a úlev spojených s dostupnými alternativními palivy. Zátěž emisních povolenek bude v případě zkapalněného zemního plynu nižší než u naftových motorů. LNG tak přinese dopravním a logistickým společnostem z dlouhodobého hlediska i finanční výhody. Ještě výraznější úsporu potom nabízí zkapalněný biometan bioLNG,“ říká Filip Dostál z GasNetu.

U emisních povolenek se počítá se startovací cenou 45 eur za tunu CO2. Při této ceně vychází navýšení nákladů u naftového motoru zhruba na 1,10 Kč za kilometr. U bioLNG je to pouze 0,30 Kč za kilometr, částka se navíc může ještě snižovat.

Již nyní se s náklady na emise dopravci setkávají při tankování paliva v Německu. Spolková republika implementovala nástroj emisních povolenek v dopravě už v roce 2021. Jejich hodnota se každoročně zvyšuje a její aktuální hodnota činí právě 45 eur za tunu CO2.

Na jaře letošního roku dojde i ke zvýšení sazeb mýtných poplatků o novou složku navázanou na emise. Náklady na mýto u naftových tahačů vzrostou podle aktuálního návrhu až o 15 %. Například Německo přistoupilo k úpravě mýtných poplatků v prosinci 2023 a náklady na mýto u naftových tahačů vzrostly o 84 %.